[tintuc]

SO SÁNH VÀ NHẬN BIẾT TRẦM LÀO VÀ TRẦM MYANMAR
(Thực hiện bởi Lan rừng Thủy kai)

[/tintuc]