[tintuc]
CÁCH TRỒNG ĐAI CHÂU LÊN GỖ. 
(Video thực hiện bởi Lan rừng Thủy kai)

[/tintuc]